مرور برچسب

شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟

KPI چیست؟ شاخص کلیدی عملکرد یک معیار برای سنجش موفقیت هر کسب‌و‌کاری است. بنابراین ساختن آن می‌تواند شما را یک گام به اهداف خود نزدیک‌تر کند.شاخص کلیدی عملکرد، یک متغیر قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک شرکت تا چه اندازه به اهداف…

شاخص های کلیدی عملکرد برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای یک کمپین بازاریابی شبکه های اجتماعی، به معنای ارزش های قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده چقدر موثر…